Mateu 7: 13-23

Predicació en català. Sobre els falsos profetes i la porta estreta
Predicat por Arnau Terrón el 2 de juny, 2019